Rozvíjajte svoju kariéru v jednej z našich predajní

Ponúkame Vám rôzne pozície a kariérne možnosti.

Pre všetky pozície máme vytvorený profesionálny program školení.

Stačí byť odhodlaný a máte otvorenú cestu k zaujímavej kariére v globálnej maloobchodnej spoločnosti.

Predajne

Rozvíjajte svoju kariéru v jednej z našich predajní

Ponúkame Vám rôzne pozície a kariérne možnosti.

Pre všetky pozície máme vytvorený profesionálny program školení.

Stačí byť odhodlaný a máte otvorenú cestu k zaujímavej kariére v globálnej maloobchodnej spoločnosti.

Predajne

Asistent predaja

 • Staňte sa výborným predajcom, uzatvárajte obchody a ponúkajte ďalší tovar.
 • Zúčastnite sa na našom odbornom školiacom programe a staňte sa kvalifikovaným a šikovným predajcom.
 • Dosahujte výsledky vo svojej predajni a získajte skvelé bonusy vo svojom tíme.
 • Staňte sa súčasťou jedinečnej a pevnej tímovej kultúry vo vašej predajni.
 • Využite príležitosť vybudovať si rýchlu a profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK.
 • Buďte súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá sa dobre stará o svojich zamestnancov.

Špecialista sortimentu

 • Ako asistent predaja budete tiež zodpovedať za vlastnú sortimentnú oblasť v predajni.
 • Budete môcť ovplyvniť predaje a kľúčové čísla svojej produktovej oblasti. Keď sa predajni bude dariť, získate skvelé bonusy, vy i váš tím.
 • Získate príležitosť pre rýchlu a profesionálnu kariéru v JYSKu.
 • Nastúpte do stabilnej spoločnosti, ktorá sa veľmi dobre stará o svojich zamestnancov.
 • Staňte sa súčasťou jedinečnej a silnej tímovej kultúry.

Vedúci skladu

 • Okrem práce na predajnej ploche budete zodpovedať za každodenné prevádzkové záležitosti skladu vo svojej predajni.
 • Budete koordinovať príjem tovaru z centrálneho skladu, ktorý prebieha raz týždenne.  
 • Preškolíte kolegov v skladových procedúrach – dodávky, príjem tovaru, koncept vozíkov atď., všetko v záujme dobrého pracovného prostredia.
 • Stanete sa súčasťou jedinečnej a silnej tímovej kultúry.
 • Získate príležitosť na rýchlu a profesionálnu kariéru v JYSKu.
 • Pridajte sa k spoločnosti, ktorá sa veľmi dobre stará o svojich zamestnancov

Zástupca manažéra predajne

 • Spolu so svojím nadriadeným, manažérom predajne, budete zodpovedať za obrat svojej predajne.
 • Zaistíte dobrý výkon predajne a to, aby všetci zamestnanci vedeli skvelo predávať a zákazníka stavali na prvé miesto.
 • Budete viesť, motivovať, zapájať a sledovať zamestnancov predajne tak, aby dosahovali predajné ciele.
 • Stanete sa súčasťou jedinečnej tímovej kultúry vo vašej predajni.
 • Získate príležitosť na rýchlu a profesionálnu kariéru v JYSKu.
 • Budete pracovať v spoločnosti, ktorá sa veľmi dobre stará o svojich zamestnancov.
 • Za dobrý výkon získate skvelé odmeny – spolu so svojimi kolegami.

Manažér predajne v zácviku

 • Pripravte sa na pozíciu manažéra predajne a prevzatie zodpovednosti za vlastnú predajňu.
 • V našej centrále v Prahe absolvujete päť týždenných kurzov profesijného vzdelávania.
 • Využite príležitosť na rýchlu a profesionálnu kariéru v JYSKu.
 • Buďte súčasťou jedinečnej a pevnej tímovej kultúry vašej predajne.
 • Nastúpte do spoločnosti, ktorá sa veľmi dobre stará o svojich zamestnancov.

Manažér predajne

 • Ako manažér predajne budete zodpovedať za všetky obchodné procesy v predajni, za školenie, vedenie a rozvoj zamestnancov, a za riadenie a zabezpečovanie celkového chodu predajne.
 • Vašou úlohou je pripraviť predajňu a zamestnancov na zákazníkov, a zabezpečiť, aby bol predaj hlavnou prioritou.
 • Budete súčasťou jedinečnej a pevnej tímovej kultúry vo vašej predajni a musíte k nej prispievať.
 • Staňte sa manažérom predajne a získajte príležitosť vybudovať si profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK. 

Oblastný manažér v zácviku

Cieľom programu oblastný manažér v zácviku (DMT) je pripraviť vás na pozíciu oblastného manažéra. Počas programu DMT budete zodpovedať za svoju vlastnú predajňu a pracovať ako manažér predajne, zatiaľ čo vás pripravíme na vašu budúcu úlohu oblastného manažéra v JYSKu. Vaše školenie bude obsahovať kombináciu školení, projektov a budúcich úloh súvisiacich s každodennou prácou. Všetky projekty a úlohy budú na úrovni oblastného manažéra.

Oblastný manažér

 • Budete zodpovedať za predajne vo vašej oblasti.
 • Vašou úlohou bude optimalizovať predaje, zisky a prevádzku všetkých predajní vašej oblasti.
 • Zaistíte, aby všetky predajne a zamestnanci boli pripravení na zákazníkov.
 • Budete riadiť, školiť a sledovať manažérov predajní vašej oblasti a úzko s nimi spolupracovať.
 • Zaistíte dodržiavanie štandardov predajní a obsluhy zákazníkov uplatnením našich konceptov: JYSK VALUES, JYSK Sales & Service a JYSK LEADERSHIP.

Obchodný riaditeľ v zácviku

Cieľom programu RMT je pripraviť vás na pozíciu obchodného riaditeľa s celkovou zodpovednosťou za dosiahnutie čo najlepšej prevádzky predajní a celkové výsledky vo vašej krajine alebo regióne, a to vytváraním stratégií, zavádzaním aktuálnych konceptov JYSKu, plnením rozpočtu a dosahovaním cieľov stanovených pre váš región. Počas programu RMT budete pracovať ako oblastný manažér a zodpovedať za svoju vlastnú oblasť, zatiaľ čo vás pripravíme na vašu úlohu obchodného riaditeľa v JYSKu. Keď sa stanete obchodným riaditeľom, budete pracovať prostredníctvom oblastných manažérov vo vašom regióne a budete súčasťou manažmentu vašej krajiny.

Obchodný riaditeľ v zácviku

Obchodný riaditeľ

Na pozícii obchodného riaditeľa budete zodpovedať za dosiahnutie optimálnej prevádzky predajní JYSK a celkové výsledky vo vašom regióne, a to vytváraním stratégií, zavádzaním aktuálnych konceptov JYSKu, plnením rozpočtu a dosahovaním cieľov stanovených pre váš región.

Generálny riaditeľ

Na pozícii generálneho riaditeľa budete zodpovedať za dosiahnutie optimálnej prevádzky predajní JYSK a za celkové výsledky vo vašej krajine, a to vytváraním stratégií, zavádzaním aktuálnych konceptov JYSKu, plnením rozpočtu a dosahovaním cieľov stanovených pre vašu krajinu.