Zoznámte sa s JYSKom

Aká je naša história a aká by mala byť naša budúcnosť? V čo veríme a čo ponúkame našim zamestnancom?

Zoznámte sa s JYSKom

Aká je naša história a aká by mala byť naša budúcnosť? V čo veríme a čo ponúkame našim zamestnancom?

JYSK VALUES

JYSK VALUES sú dielom nášho zakladateľa Larsa Larsena. Vyjadrujú chovanie a prístup, ktoré vyžadujeme od každého zamestnanca JYSKu.

Naše hodnoty sa dajú zhrnúť do troch slov, ktoré pripomínajú všetkým zamestnancom JYSKu, ako sa majú chovať každý deň – či už voči našim zákazníkom alebo k sebe navzájom. Veríme v schopnosti dobrého obchodníka, dobrých kolegov a v kultúru firmy.

KUPEC

Zákaznícky orientovaný: Na prvom mieste stoja zákazníci, snažím sa plniť ich potreby.

Pracuje s ohľadom na náklady: Pre našu spoločnosť sú dôležité nízke predajné ceny. Zdroje využívam rozumne a snažím sa nezvyšovať náklady.

Spoľahlivý: Sľub je sľub – svoje slovo dodržím.

Zameraný na cieľ: Tvrdo pracujem na dosahovaní vlastných cieľov a cieľov môjho tímu.

Profesionálny: Som kompetentný a mám profesionálny prístup.

 

KOLEGA

Ochotný pomôcť: Vždy rád pomôžem a robím maximum.

Rešpektuje ostatných: Rešpektujem ľudí, s ktorými pracujem.

Flexibilný: Dokážem si poradiť so zmenami a som vždy pripravený podporiť svojho kolegu.

Otvorený, čestný a priamy: Hovorím veci na rovinu, otvorene a úprimne

Pozitívne zmýšľajúci: Vidím skôr príležitosti, než prekážky.

 

KULTÚRA FIRMY

Angažovaný: Zapájam sa, som užitočný a som prínosom pre tím.

Lojálny: Stojím za JYSKom a mojimi kolegami v priaznivých aj nepriaznivých situáciách.

Ochotný spolupracovať: Rád pracujem s inými ľuďmi na rôznych pozíciách.

Pripravený vyjadriť svoj názor: Využívam svoje právo a povinnosť predkladať návrhy, ktoré by mohli pomôcť nášej spoločnosti.

Reprezentant JYSKu: Dávam najavo svoju hrdosť na to, že som súčasťou JYSKu.

JYSK LEADERSHIP

JYSK LEADERSHIP vyjadruje chovanie a prístup, ktoré vyžadujeme od každého manažéra v spoločnosti JYSK.

Máme pevné škandinávske korene a vzájomne si dôverujeme. Veríme v delegovanie právomocí a v slobodu so zodpovednosťou.

Manažér v spoločnosti JYSK musí v rámci svojich odborných a osobných schopností zabezpečiť, aby sme boli stále na tej správnej ceste vedúcej k novým výsledkom, a aby s nami po tej ceste kráčali aj naši zamestnanci. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Preto majú naši manažéri zásadný význam pre náš úspech.

JYSK LEADERSHIP sa dá zhrnúť do troch slov: Líder, kouč a komunikátor.

LEADER

CIEĽAVEDOMÝ: Chcem vždy vyhrávať. Neustále sa snažím zlepšovať výkon a výsledky.

ROZHODNÝ: Rozhodujem sa včas v priaznivých aj nepriaznivých situáciách.

ZODPOVEDNÝ: Stojím za rozhodnutiami a krokmi, ktoré prijíma spoločnosť JYSK, ja sám alebo môj tím.

PROAKTÍVNY: Som vždy dva až tri kroky vpred a včas reagujem.

 

COACH

ROZVÍJAJÚCI: Svoj tím rozvíjam a školím k lepšiemu výkonu a objavujem talenty, ktoré pomáhajú budovať silnú zamestnaneckú štruktúru.

ZAPÁJAJÚCI: Viem, čo môj tím motivuje a vyzývam ich, aby sa zapájali.

POSKYTUJE SPÄTNÚ VÄZBU: Poskytujem priamu alebo opytovaciu spätnú väzbu v závislosti od situácie.

UDRŽUJE ZAMERANIE NA CIEĽ: Zabezpečujem, aby sa môj tím zameriaval na oblasti, ktoré vedú k zlepšeniu našich výsledkov.

 

COMMUNICATOR

VIDITEĽNÝ: Ukazujem smer tým, že som prítomný a k dispozícii členom môjho tímu.

MOTIVUJÚCI: Svoj tím povzbudzujem k tomu, aby bol pripravený, tým, že im poskytujem jasné informácie.

PRESVEDČIVÝ: Svojmu tímu vždy vysvetlím prijaté rozhodnutia a správam sa tak, aby sa nimi riadili.

INFORMUJÚCI: Všetky relevantné informácie poskytujem svojmu tímu a nadriadeným včas .

Zamestnanecké prísľuby

 • JYSK je hrdý na dobrú starostlivosť o svojich zamestnancov a pomáha im dosahovať ciele.
 • Vďaka veľkému úsiliu a nezlomnému duchu sú vaše možnosti takmer neobmedzené.
 • Spoločne pracujeme na stanovení vzájomných očakávaní týkajúcich sa vašej kariéry v JYSKu.

Preukáž odhodlanie, získaj príležitosti

„Preukáž odhodlanie, získaj príležitosti“ je hlavné motto a rámec našich Zamestnaneckých prísľubov, ktoré má tri časti. Všetky vyjadrujú naše sľuby voči zamestnancom – a popisujú to, čo robí z JYSKu atraktívneho zamestnávateľa.

 

Silný tím, skvelá spolupráca

JYSK je rýchlo sa rozrastajúca spoločnosť fungujúca v dynamickom prostredí maloobchodu. To znamená, že sa môžete tešiť na náročný a vzrušujúci pracovný deň, kde budete súčasťou silného tímu, ktorý pracuje ako úzko prepojená jednotka:

 • Môžete sa na svoj tím spoľahnúť.
 • Na vašom názore záleží.
 • Budete súčasťou tímovej práce.

 

Náš koncept a štruktúra firmy vytvárajú príležitosti

JYSK má pevnú a osvedčenú obchodnú koncepciu, ktorá funguje. Vďaka tomu budete mať čas a energiu na zlepšenie svojho úsilia:

 • Dostanete viac času na zákazníkov.
 • Budete vedieť čo, kedy a ako.
 • Budete mať jasne stanovené ciele.
 • Budete sa cítiť pripravení.

 

Tvoj rozvoj znamená náš rozvoj

V spoločnosti JYSK sa zameriavame na vašu kariéru, vaše priania a váš potenciál. Máme na mieru šité školenia a snažíme sa rozvíjať naše vlastné talenty:

 • Môžete si budovať kariéru.
 • Absolvujete školenia pri práci.
 • Zúčastníte sa na našich interných školiacich programoch.
 • Ak vy prejavíte snahu, my vám dáme schopnosti.

Medzinárodná kultúra JYSKu

 • Jednou z hlavných príčin úspechu spoločnosti JYSK je silná firemná kultúra, ktorá sa nezmenila od roku 1979, kedy Lars Larsen otvoril svoju prvú predajňu JYSK.
 • Dnes JYSK pôsobí v 19 rôznych krajinách – ale kultúra spoločnosti je stále rovnaká...

Naša medzinárodná kultúra

Naša silná firemná kultúra vychádza z podnikateľského prístupu Larsa Larsena a z jeho priamočiareho spôsobu podnikania. Naše škandinávske korene hrajú vo vymedzení našich základných obchodných hodnôt významnú úlohu.

 • Všetci zamestnanci majú veľký podiel zodpovednosti.
 • Ťaháme za jeden povraz.
 • Všetci pracujeme spoločne, bez ohľadu na titul a pozíciu.
 • Máme silného tímového ducha.
 • Sme priamočiari a stojíme nohami pevne na zemi.

 

JYSK NORDIC predstavuje týchto 19 krajín, v ktorých JYSK pôsobí:

 • Dánsko
 • Nórsko
 • Švédsko
 • Fínsko
 • Poľsko
 • Veľká Británia
 • Holandsko
 • Slovinsko
 • Chorvátsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Čína
 • Česká republika
 • Srbsko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Bulharsko
 • Grécko

Budúcnosť spoločnosti JYSK

Ak uvažujete o tom, že by ste si JYSK vybrali ako svojho budúceho zamestnávateľa, je pre nás dôležité, aby sme vám poskytli všeobecný obrázok o spoločnosti, ktorej súčasťou sa stanete. Preto vás chceme oboznámiť s tým, čo môže priniesť budúcnosť spoločnosti JYSK.  Budúcnosť sa samozrejme nedá predpovedať – my sa však o to aspoň pokúsime:

 • JYSK prechádza veľkými zmenami a expanduje viac, než kedykoľvek predtým.
 • Zmenili sme smer a snažíme sa našu značku uviesť do novej perspektívy.
 • Pracujeme na rýchlom a stabilnom rozvoji predaja cez internet.
 • Staviame na silnej histórii, aby sme vytvorili ešte lepšiu budúcnosť.
 • Zamestnanci JYSKu majú možnosť ovplyvniť novú a vylepšenú budúcnosť značky JYSK.

Veríme, že vždy je čo zlepšovať a vždy môžme rásť – aby sme mali stále pripravenú tú najlepšiu ponuku pre našich zákazníkov.

Svoju predstavu o budúcnosti JYSKu vyjadrujeme v našom poslaní a vízii. Chceme našim zákazníkom poskytnúť viac, než len atraktívnu ponuku založenú iba na cenách.  Celý náš koncept by mal byť dôkazom našej dobrej ponuky našim zákazníkom.

POSLANIE JYSKU – prečo sme tu

 • Skvelá škandinávska ponuka v sortimente  pre spánok a bývanie pre každého.

 

Aby sme to rozviedli, pozrime sa na jednotlivé prvky nášho poslania:

Skvelá ponuka

 • Skvelá ponuka v JYSKu znamená oveľa viac, než konkurencieschopnosť cien a ponuky.  Je to celkový koncept a skúsenosti JYSKu v oblasti služieb zákazníkom.

Pre každého

 • Chceme byť blízko našim zákazníkom a veríme, že máme každému čo ponúknuť, a to v nových ako aj súčasných krajinách pôsobnosti.

Spánok a bývanie

 • JYSK má dlhoročnú históriu pôsobnosti v oblasti predaja prikrývok, vankúšov a matracov. Okrem toho ponúka bytový a záhradný nábytok.

 

VÍZIA SPOLOČNOSTI JYSK

VÍZIA SPOLOČNOSTI JYSK je adresovaná trom najdôležitejším zainteresovaným stranám: zákazníkom, zamestnancom a akcionárom. Chceme byť

 • prvou voľbou pre zákazníkov
 • prvou voľbou pre zamestnancov v rámci maloobchodu
 • najväčším a najziskovejším obchodným reťazcom na svete

GOJYSK.com

Stránka GOJYSK.com predstavuje svet zamestnancov JYSKu.

GOJYSK.com je dostupný v 18 jazykoch a prináša novinky a postrehy zo života zamestnancov JYSKu. Predstavuje príbehy našich kolegov, ktorými sa môžme navzájom inšpirovať naprieč kultúrami a hranicami.

Časopis je verejne dostupný, takže ktokoľvek, koho zaujíma, čo sa v JYSKu deje, k nám môže nahliadnuť.