Centrum služieb zákazníkom

Centrum služieb zákazníkom

Supporter na oddelení služieb zákazníkom

 • Buďte skvelý supporter a nájdite správne riešenia pre zákazníkov.

 • Zaujmite správny postoj a my vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť na vykonávanie skvelej práce v tomto oddelení.

 • Buďte súčasťou jedinečného a silného tímu.

 • Využite príležitosť vybudovať si rýchlu a profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK.

 • Buďte súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

Customer service supporter

Area responsible na oddelení služieb zákazníkom

 • Buďte zodpovedný za svoju vlastnú oblasť v tíme služieb zákazníkom.

 • Veďte, motivujte a zapájajte kolegov zo svojho tímu.

 • Využite príležitosť vybudovať si rýchlu a profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK.

 • Buďte súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

 • Buďte súčasťou jedinečného a silného tímu.

Area Responsible

Team leader trainee na oddelení služieb zákazníkom

 • Chopte sa príležitosti a vybudujte si rýchlu profesionálnu kariéru v JYSKu.

 • Náš program pre nových pracovníkov vás pripraví na pozíciu team leader, v ktorej budete zodpovedný za svoj vlastný tím služieb zákazníkom.

 • Váš pracovný deň bude naplnený zodpovednosťou, výzvami a učením sa.

 • Staňte sa súčasťou silného a jedinečného tímu, kde je v centre pozornosti spolupráca a súťaživosť.

 • Staňte sa súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

Team Leader Trainee

Team leader na oddelení služieb zákazníkom

 • Ako team leader ste zodpovedný za vlastný tím služieb zákazníkom a jeho výkon.

 • Ste zodpovedný za zamestnancov, vrátane ich školení, koučovania a rozvoja.

 • Musíte zabezpečiť, aby bol tím stále k dispozícii a pripravený vždy poskytovať zákazníkom dobré služby.

 • Prispejte k vytvoreniu silného a jedinečného tímu, kde je v centre pozornosti spolupráca a súťaživosť.

 • Staňte sa súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

 • Chopte sa príležitosti a získajte profesionálnu kariéru v JYSKu.

Team leader