Centrum služieb zákazníkom

Supporter na oddelení služieb zákazníkom

 • Buďte skvelý supporter a nájdite správne riešenia pre zákazníkov.

 • Zaujmite správny postoj a my vás naučíme všetko, čo potrebujete vedieť na vykonávanie skvelej práce v tomto oddelení.

 • Buďte súčasťou jedinečného a silného tímu.

 • Využite príležitosť vybudovať si rýchlu a profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK.

 • Buďte súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

Ako supporter – pracovník oddelenia služieb zákazníkom - budete mať nasledujúce oblasti zodpovednosti:

 • Budete prispievať k celkovému výkonu služieb zákazníkom.
 • Budete si udržiavať rozsiahle znalosti o našich výrobkoch a službách.
 • Poznajte svojho zákazníka – budete mať prehľad o potrebách zákazníka, jeho situácii a nálade.
 • Zabezpečíte, aby služby zákazníkom poskytovali vždy vysokú kvalitu svojich služieb.
 • Budete sa podieľať na optimalizácii a rozvoji každodenných postupov.
 • Denný kontakt so zákazníkmi JYSK, dopravcami a predajňami.

Táto pozícia je pre vás ako stvorená, ak...

 • máte rád hektické a rušné prostredie, kde je každý deň iný;
 • ste orientovaný na výsledok a chcete prispieť k výsledku celého tímu;
 • ste nabitý energiou, máte charizma a pozitívne myslenie;
 • ste dobrý tímový hráč, vždy ochotný pomáhať svojmu kolegovi;
 • sa prirodzene usmievate a ochotne poskytujete služby, zákazníci sú pre vás vždy na prvom mieste a poskytujete im jedinečný zážitok;
 • ste flexibilný a dokážete si stanoviť priority vo svojich pracovných úlohách;
 • ste pracovitý, presný a chcete sa učiť a rozvíjať.

 

Príďte k nám a dozviete sa, čo vám môžeme ponúknuť

Zistite si viac o pozícii supporter a o našej pracovnej kultúre v JYSKu kliknutím na „Zoznámte sa s Kristínou“ – jedným z našich supporterov služieb zákazníkom, ktorá vám vysvetlí, aké to je pracovať v JYSKu.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky ohľadom tejto pozície, neváhajte sa, prosím, obrátiť na naše personálne oddelenie na adrese prace@jysk.com.

Prečo si si vybrala túto pozíciu?

 • Kontakt s ostatnými ľuďmi je niečo, čo sa mi skutočne páči. Práca v predajni nebola pre mňa to pravé, tak som si pomyslela, že by bolo prirodzené pokúsiť sa pracovať pre služby zákazníkom.
 • Vždy som vedela, že JYSK je veľmi veľká spoločnosť a prebieha tam veľa rôznych procesov, ale okrem toho som o JYSKu príliš veľa nevedela. Tak som tam jednoducho nastúpila a som veľmi rada, že som to urobila.

 

Aké to je pracovať ako supporter na oddelení služieb zákazníkom?

 • Myslím si, že je to vynikajúce a každý deň je iný. Mohlo by sa zdať, že prijímať celý deň hovory a správy je trochu monotónne, ale každý deň je úplne iný, nikdy neviete, kto vám zavolá a aký problém musíte vyriešiť.
 • V službách zákazníkom je veľa rôznych úloh a musíte byť schopný vyriešiť problémy, ktoré nastanú a zabezpečiť, aby sme mali vždy spokojných zákazníkov.

 

S akými výzvami si sa vo svojej pozícii stretla?

 • K výzvam patrí, že nikdy neviete, kto práve volá, môže to byť zákazník s problémom, ale rovnako môže ísť o poškodenú zásielku a potom je to na nás, aby sme našli správne riešenie.
 • Všetky problémy, o ktorých sme informovaní, musia byť vyriešené, či už ide o poškodené alebo oneskorené položky, zákazníkov atď. Vždy musíme nájsť najlepšie riešenie vzniknutej situácie tak, aby bol zákazník spokojný.

Opíš pracovnú kultúru na tvojom pracovisku.

 • V službách zákazníkom je veľmi neformálne prostredie a všetci v tíme držíme spolu.
 • Každý sa baví s každým priateľským tónom, často sa navzájom podpichujeme, robíme si zo seba srandu a nevynechávame ani team leaderov.

 Prečo by som si mal zvoliť kariéru v JYSKu?

 • Predovšetkým preto, že všetci držíme spolu. Z toho dôvodu, že sme si takí blízki a cítime sa s ostatnými dobre. Ale aj preto, že tu existuje toľko výziev a riešení, ktoré je treba nájsť v priebehu dňa, takže si myslím, že je to naozaj skvelé.
 • Musíte byť schopný vykonávať prácu, ktorá sa skladá z veľa rôznych úloh, musíte sa do telefónu usmievať a vždy sa postarať o spokojnosť zákazníkov.

A čo ďalej?

 • Beriem to tak, ako to príde, ale samozrejme v určitom okamihu by som sa chcela posunúť vyššie v kariérnom rebríčku JYSKu.
 • Oddelenie služieb zákazníkom stále rastie, a preto je tu veľa možností, ako sa vyvíjať, napríklad dosiahnuť pozíciu area responsible alebo team leader.

Area responsible na oddelení služieb zákazníkom

 • Buďte zodpovedný za svoju vlastnú oblasť v tíme služieb zákazníkom.

 • Veďte, motivujte a zapájajte kolegov zo svojho tímu.

 • Využite príležitosť vybudovať si rýchlu a profesionálnu kariéru v spoločnosti JYSK.

 • Buďte súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

 • Buďte súčasťou jedinečného a silného tímu.

Ako area responsible – špecialista pre určitú oblasť - budete mať nasledujúce zodpovednosti:

 • Zodpovednosť za svoju vlastnú oblasť v rámci oddelenia služieb zákazníkom.
 • Zaškolenie a informovanie kolegov o vašej oblasti.
 • Podieľanie sa na realizácii nových kampaní a iniciatív.
 • Dobrá znalosť našich výrobkov a systémov.
 • Pomoc a zabezpečenie, aby služby zákazníkom poskytovali vždy služby vysokej kvality.
 • Podieľanie sa na optimalizácii a rozvoji každodenných postupov a školení.

 

Táto pozícia je pre vás ako stvorená, ak...

 • chcete prijímať zodpovednosť a mať možnosť ovplyvňovať svoje pracovisko;
 • ste tímový hráč a dobrý kolega, ktorý je vždy ochotný pomáhať ostatným;
 • sa vám darí v dynamickom a náročnom prostredí a ste schopný naraz zvládať veľa rôznych úloh;
 • ste dobrý a inšpirujúci motivátor;
 • máte veľa energie, charizma a pozitívny prístup;
 • ste flexibilný a schopný stanoviť si priority svojich úloh tak, aby bol zákazník vždy spokojný;
 • sa usmievate a ste orientovaný na poskytovanie služieb.

 

Príďte k nám a dozviete sa, čo Vám môžeme ponúknuť

Zistite si viac o pozícii area responsible a našej pracovnej kultúre v JYSKu kliknutím na „Zoznámte sa s Lill“ – jednou z našich area responsible, ktorá vám vysvetlí, aké to je pracovať v JYSKu.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky týkajúce sa tejto pozície, neváhajte sa, prosím, obrátiť naše personálne oddelenie na adrese prace@jysk.com.

Prečo si si vybrala túto pozíciu?

 • V spoločnosti JYSK pracujem už veľa rokov. Začala som ako praktikantka na predajni, potom som postúpila na pozíciu vedúcej predaja a neskôr na manažérku predajne a tak ma napadlo, že je čas pozrieť sa na JYSK z iného uhla. Našla som si túto pozíciu a už som tu dobré dva roky.

 

Aké to je, pracovať ako area responsible na oddelení služieb zákazníkom v JYSKu?

Lill je zodpovedná za všetkých študentov v službách zákazníkom v Dánsku

 • Je to úžasné mať zodpovednosť za nových zamestnancov, sledovať ich rozvoj a učiť ich, ako pracovať so zákazníkmi, systémami a produktmi. Je to skutočne príjemné školiť ich, pomáhať im vo formovaní a prosto vidieť, ako s každou úlohou rastú. Je to pravdepodobne najlepšia súčasť pozície Area Responsible.

 

S akými výzvami si sa vo svojej pozícii stretla?

 • Mnohé výzvy prichádzajú v záťažových obdobiach – môže to byť obdobie oslavy narodenín JYSKu. V takomto období vyzváňajú telefóny celý deň, e-mailové schránky sú plné, ale stále je veľmi dôležité, aby naši študenti a noví zamestnanci mali dostatok času, ktorý potrebujú a vyžadujú.
 • Hoci je naše oddelenie veľmi zaneprázdnené, vždy sme si vedomí toho, že je dôležité venovať veľkú pozornosť našim stretnutiam s novými zamestnancami, rozhovorom s nimi, posudzovaniu produktov a čomukoľvek, čo je potrebné.
 • V porovnaní s predajňou sú služby zákazníkom úplne odlišným spôsobom kontaktu so zákazníkom, na ten sa musíte pripraviť inak. V predajniach zákazníkov môžete vidieť, sledovať ich reč tela, čo cez telefón nie je možné. Preto je veľmi dôležité pozorne počúvať a skutočne zákazníka pochopiť, aby sme našli to najlepšie riešenie.

 

 Opíš pracovnú kultúru na tvojom pracovisku.

 • Máme kopu zábavy s toľkými ľuďmi na jednom mieste. Je tu zmes dobrej nálady a to, že sme každý iný len vytvára naozaj dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Každý deň si pomáhame a využívame navzájom svoje schopnosti. Každý z nás má vlastné skúsenosti, čo znamená, že vždy sa máte koho spýtať, keď sa chcete o niečom dozvedieť viac. Je to niečo, čo nám pomáha zomknúť sa ako tím.

Prečo by som si mal zvoliť kariéru v JYSKu?

 • Na práci v Centre služieb zákazníkom je dobré to, že sme ochotní a navzájom si dobre pomáhame. Je to skvelá práca v skutočne dobrej atmosfére a JYSK je vo všeobecnosti naozaj dobré miesto na prácu. To je tiež dôvod, prečo som tu tak dlho.
 • V JYSKu existuje veľa príležitostí. Môžete ísť pracovať do zahraničia, pracovať v predajniach, skladoch, na centrále, a to vždy v rovnakej spoločnosti.

A čo ďalej?

Určite sa v budúcnosti vidím v JYSKu. Ďalším krokom je, že spolu s naším personálnym oddelením posudzujem žiadosti, ktoré sme dostali a vyberám uchádzačov, ktorých by sme mohli osloviť. Takže to bude ďalšia úloha pre mňa a už sa na ňu veľmi teším.

Team leader trainee na oddelení služieb zákazníkom

 • Chopte sa príležitosti a vybudujte si rýchlu profesionálnu kariéru v JYSKu.

 • Náš program pre nových pracovníkov vás pripraví na pozíciu team leader, v ktorej budete zodpovedný za svoj vlastný tím služieb zákazníkom.

 • Váš pracovný deň bude naplnený zodpovednosťou, výzvami a učením sa.

 • Staňte sa súčasťou silného a jedinečného tímu, kde je v centre pozornosti spolupráca a súťaživosť.

 • Staňte sa súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

Program zaškolenia pre pozíciu team leader trainee:

 • Vaše zaškolenie povedie vedúci tímu - team leader.
 • Vaša práca bude podobná práci, ktorú team leader bežne vykonáva.
 • Zúčastníte sa tréningu, ktorý vás dobre pripraví na pozíciu team leadera pre  vlastný tím služieb zákazníkom.
 • Váš poradca vás bude viesť, vyhodnocovať vašu prácu a poukazovať na oblasti, na ktorých je potrebné ešte pracovať, aby ste boli pripravený.

Počas programu určeného pre team leader trainee sa naučíte zvládať nasledujúce úlohy:

 • Plánovať a rozvrhovať úlohy pre zamestnancov, aby ste zabezpečili dosiahnutie celkového denného/týždenného/mesačného cieľa.
 • Plánovať a organizovať aktivity podľa stanovených termínov.
 • Riadiť celkový výkon tímu služieb zákazníkom.
 • Viesť, zapájať a motivovať svojich zamestnancov.
 • Riadiť svojich zamestnancov a pracovať s nimi podľa úrovne ich rozvoja.
 • Stanovovať si nové ciele pre seba a svoj tím.

Táto pozícia je pre vás ako stvorená, ak...

 • ste ambiciózny, seriózny a orientovaný na výsledok;
 • ste ochotný učiť sa a prijímať spätnú väzbu;
 • ste schopný zachovať si chladnú hlavu v dynamickom a rušnom prostredí;
 • sa dokážete rozhodovať a prijímať zodpovednosť za predajňu aj tím;
 • sa cítite dobre v dynamickom a náročnom prostredí;
 • ste nabitý energiou a máte pozitívny prístup, ktorý prenášate na ostatných zamestnancov;
 • radi sa zúčastňujete na každodenných úlohách v tíme so svojimi kolegami;
 • chcete prijímať zodpovednosť a možnosť ovplyvňovať svoje pracovisko;
 • dokážete sledovať veľa rôznych vecí zároveň;
 • ste motivovaný a máte záujem trvalo zlepšovať služby zákazníkom.

 

Príďte k nám a dozviete sa, čo Vám môžeme ponúknuť

Zistite si viac o pozícii team leader trainee a našej pracovnej kultúre v JYSKu kliknutím na „Zoznámte sa s Rasmusom“ – jedným z našich team leader trainee, ktorý vám vysvetlí, aké to je pracovať v JYSKu.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky týkajúce sa tejto pozície, neváhajte sa, prosím, obrátiť naše personálne oddelenie na adrese prace@jysk.com.

 

Čo si si pôvodne myslel o tejto pozícii?

 • Šiel som do toho so široko otvorenou mysľou a s očakávaním, že môžem urobiť niektoré dôležité rozhodnutia. Nielen vo vzťahu k službám zákazníkom, ale aj niektoré, ktoré budú dôležité pre predajne.
 • Veľa sa tu v JYSKu hovorí o najlepších službách zákazníkom a ako to môžete ovplyvniť a je to určite niečo, čo sa nám darí.

Aké to je byť team leader trainee Služieb zákazníkom v JYSKu?

 • Pracovný deň je naozaj pestrý. Máte veľa povinností a výziev počas dňa, do ktorých sú zapojení zamestnanci, dopravcovia, ale aj iné oddelenia v rámci JYSKu. Takže je to jednoducho neuveriteľný zážitok mať túto funkciu a túto prácu.
 • V službách zákazníkom sa ani jeden deň nepodobá tomu druhému, aby som to povedal klasicky, ale naozaj je to tak. Každý deň je iný.
 • Zaoberal som sa veľa rôznymi úlohami a hoci môže existovať veľa úrovní vedenia, cez ktoré sa v JYSKu musí prejsť, často ste to vy, kto má nakoniec rozhodujúce slovo.

S akými výzvami si sa vo svojej pozícii stretol?

 • Výzvy, s ktorými sa stretávam, sú veľmi odlišné. Pokiaľ ide o zákazníkov, sú niektoré problémy, ktoré občas vyžadujú, aby ste mysleli trošku kreatívnejšie, keď ich chcete vyriešiť.
 • Povedal by som, že pokiaľ ide o zamestnancov, môžu v tomto smere existovať zaujímavé výzvy, ale táto časť je pre mňa ešte stále veľmi nová. Myslím si, že je veľký skok z pozície zamestnanca na team leadera, ale stretávate sa so skutočne zaujímavými výzvami a počas dňa urobíte niekoľko zaujímavých riešení.

 Opíš pracovnú kultúru na tvojom pracovisku.

 • Pracovná kultúra v našom tíme je naozaj dobrá a je to aj jedna z vecí, ktorá bola v centre pozornosti JYSKu.
 • Pracovné prostredie a spôsob, akým veci riešime, sú neuveriteľne pozitívne. Sme jeden veľký tím, navzájom si pomáhame a vieme, čo je dôležité a za čo každý deň bojujeme.
 • Celkovo je tu neuveriteľná pracovná kultúra a ľudia, ktorých tu máme. Chcú vynakladať maximálne úsilie, takže je úžasné byť súčasťou tohto tímu.
 • Pracuje u nás široká škála ľudí a je to skutočne dobrá kombinácia. Pomáha to zaistiť pozitívnu energiu a dobrý vývoj medzi zamestnancami.

 Prečo by som si mal zvoliť kariéru v JYSKu?

 • Ak by som mal niekomu odporučiť prácu v JYSKu, povedal by som, že budete mať neuveriteľne rozmanitý a dobrý pracovný deň.
 • Budete musieť veľmi často používať hlavu a máte pred sebou náročné výzvy, ako napríklad zákazníci, ktorí volajú alebo problémy, ktoré môžu vzniknúť v organizácii, v predajniach, na centrále, medzi kolegami alebo v iných oddeleniach JYSKu.
 • Myslím si však, že je to práve nezávislosť, ktorú by som chcel 
  vyzdvihnúť čo najviac. Myslím si, že máte svoju nezávislosť a schopnosť ovplyvňovať veci, s ktorými pracujete, čo je veľmi pozitívne.

A čo ďalej?

 • Ďalším krokom pre mňa je stať sa team leaderom tímu služieb zákazníkom, a či to bude v Dánsku alebo v zahraničí, nie je pre mňa dôležité. Chcel by som získať čo najviac skúseností a potom v určitom okamihu postúpiť v kariérnom rebríčku JYSKu.

Team leader na oddelení služieb zákazníkom

 • Ako team leader ste zodpovedný za vlastný tím služieb zákazníkom a jeho výkon.

 • Ste zodpovedný za zamestnancov, vrátane ich školení, koučovania a rozvoja.

 • Musíte zabezpečiť, aby bol tím stále k dispozícii a pripravený vždy poskytovať zákazníkom dobré služby.

 • Prispejte k vytvoreniu silného a jedinečného tímu, kde je v centre pozornosti spolupráca a súťaživosť.

 • Staňte sa súčasťou veľkej spoločnosti, ktorá robí veľa pre svojich zamestnancov.

 • Chopte sa príležitosti a získajte profesionálnu kariéru v JYSKu.

Ako team leader – vedúci tímu - plníte nasledujúce úlohy:

 • Vedenie tímu k úspechu.
 • Prijímanie konečných rozhodnutí týkajúcich sa služieb zákazníkom.
 • Zlepšovanie a zabezpečovanie najlepších služieb zákazníkom.
 • Riadenie a optimalizácia celkového výkonu tímu.
 • Školenie, koučovanie a rozvíjanie zamestnancov.
 • Sledovanie a vyhodnocovanie výkonu svojho tímu.
 • Rozvrhovanie, rozdeľovanie a plánovanie rôznych úloh a povinností v súvislosti s konečnými termínmi.
 • Vedenie, zapájanie a motivovanie zamestnancov.
 • Stanovenie nových cieľov pre váš tím a celkového výkonu služieb zákazníkom.

Táto pozícia je pre vás ako stvorená, ak...

 • ste seriózny, ambiciózny a ochotný zlepšovať sa a rozvíjať;
 • ste orientovaný na výsledok a motivovaný neustálou snahou o zlepšovanie služieb zákazníkom;
 • ste schopný zachovať si chladnú hlavu v dynamickom a rušnom prostredí;
 • dokážete prijímať rozhodnutia a zodpovednosť za svoj tím a služby zákazníkom;
 • ste nabitý energiou a máte pozitívne myslenie, ktorým ovplyvňujete svojich zamestnancov;
 • dokážete motivovať, určovať smer a inšpirovať ostatných;
 • viete definovať a formulovať jasné ciele a úlohy;
 • ste organizovaný, dobrý v plánovaní a dokážete sa dívať na vec ako na celok;
 • dokážete sa stotožniť s hodnotami spoločnosti JYSK a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj vaši zamestnanci.

Príďte k nám a dozviete sa, čo Vám môžeme ponúknuť

Zistite si viac o pozícii team leader a našej pracovnej kultúre v JYSKu kliknutím na „Zoznámte sa s Madelene“, jedným z našich team leaderov, ktorá vám vysvetlí, aké to je pracovať v JYSKu.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky ohľadom tejto pozície, neváhajte sa, prosím, obrátiť na naše personálne oddelenie na adrese prace@jysk.com.

Čo si si pôvodne myslela o tejto pozícii?

 • V oddelení služieb zákazníkom pracujem celý svoj život a vždy ma veľmi zaujímali príležitosti, ktoré JYSK ponúkal pre túto pozíciu. Bola to šanca zahájiť činnosť nového Centra služieb zákazníkom a rozvíjať samu seba ako aj JYSK.
 • Je to úloha s veľkou zodpovednosťou, ale aj voľnosť pri zlepšovaní úloh a postupov, čo mi vyhovuje.

Aké to je byť team leaderom služieb zákazníkom v JYSK?

 • Zábavné a zároveň náročné. Musím rozvíjať seba a členov svojho tímu, aby sme ešte lepšie odvádzali svoju prácu.
 • Centrum služieb zákazníkom a úloha team leadera je pomerne nová pozícia v JYSKu, takže pre mňa to predstavuje veľa plánovania a organizovania. Robím to, aby som sa ubezpečila, že máme taký druh služieb zákazníkom, ktorý sme chceli, s dobrými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a pozornosťou venovanou potrebám zákazníkov.
 • Zabezpečujem, aby sme sa zapojili do celej organizácie, dostali to správne školenie, zúčastňovali sa dôležitých rokovaní, školili naše predajne a samých seba v oblastiach, kde sa môžeme stále zlepšovať. V podstate sa snažím, aby sa Centrum služieb zákazníkom podieľalo na celom podnikaní JYSKu a aby sme sledovali vývoj v JYSKu a pomáhali v ňom. Často pomáham rozvíjať a odovzdávať nápady v oblasti celkovej skúsenosti so službami zákazníkov v JYSKu.

S akými výzvami si sa vo svojej pozícii stretla?

 • Sú to práve výzvy, ktoré prispievajú k rozmanitosti a vhodnosti tejto práce pre mňa ako pre človeka, prajem si, aby sa moje pracovisko vyvíjalo a snažím sa, aby bolo lepšie. V JYSKu máme pracovné prostredie, ktoré sa rýchlo a neustále rozvíja.
 • Vždy by sa nám hodilo viac času, aby sme mohli urobiť úplne všetko, čo by sme chceli. Máme vysoké ambície, kľúčové ukazovatele výkonu a ciele. Chcem, aby sa všetkým mojim zákazníkom a zamestnancom poskytol čas a pomoc, ktorú potrebujú. Niekedy je ťažké nájsť si čas pre všetkých, takže je dôležité stanoviť si priority a plánovať.
 • Náročné je aj ubezpečiť sa, že komunikácia funguje a informácie sa dostanú k všetkým príslušným stranám. Ak napríklad dôjde k zmene, musíme sa ubezpečiť, že každý pochopil, čo máme na mysli a čo od nich chceme. Všetci potrebujeme poznať cieľ a usilovať sa o jeho dosiahnutie bez ohľadu na to, či pracujete v obchode alebo v službách zákazníkom. Takže ak chcem, aby boli všetci „na jednej lodi“, musím sa ubezpečiť, že som to všetkým dobre vysvetlila. Som absolútne presvedčená o tom, že musíte byť dobrý v komunikácii, aby ste v tejto pozícii uspeli, pretože ste vždy telom a dušou svojho tímu.

 Opíš pracovnú kultúru v tvojom tíme

 • Pracujeme ako tím a všetci spolu nesieme zodpovednosť za to, že práca bude hotová. Vždy sa navzájom povzbudzujeme, aby sme zdolávali výzvy a mohli rásť v našich pozíciách.

Prečo by som si mal zvoliť kariéru v JYSKu?

 • Nikdy tu nie je nuda!
 • Vždy sa snažíme byť lepší, aby boli naši zákazníci a zamestnanci spokojní.
 • JYSK sa vždy zaujíma o naše nápady a pripomienky. Ak ste človek, ktorý má rád rýchlo napredujúcu organizáciu, ktorá s nadšením oslavuje malé aj veľké víťazstvá, bude sa vám v JYSKu páčiť.